Vinjettbilder

In English

Kontakta ossSveriges VVS Museum

Sveriges VVS Museum är en stiftelse som grundades 1989. Museet har samlingar av föremål, litteratur, bilder och arkivalier med anknytning till VVS.

År 2012 stängde museets utställning för besökare och museets samlingar är arkiverade för att bevara dessa för en eventuell framtida verksamhet.
På hemsidan kommer det så småningom att finnas en digital guidad visning av museets utställning som den såg ut 2012. Där finns redan nu en förteckning över alla museets föremål med bilder och beskrivning.

NYUTKOMMEN BOK: "Varmt och vädrat" av Göran Stålbom
finns i museets nätbutik


 
 
 
 

Senast uppdaterad 2013-07-11
Besökare sedan 2008-02-14: