Digitala utställningar

Den moderna VVS-branschen etablerades under slutet av 1800-talet, när stora ledningssystem för gasljus, vatten och avlopp byggdes upp i städerna och när ång- och vattenburna värmesystem började bli mer vanliga. Före detta utfördes dessa arbeten av olika yrkesgrupper och avancerade tekniska system finns från alla tider.


Än idag påminner resterna av akvedukterna och termerna
om att romarna var duktiga VVS-ingenjörer och VA-byggare.