Museets historia

Redan år 1933 föreslog redaktören för tidningen Rörinstallatören att ett VVS-museum skulle skapas. Men det dröjde till 1980-talet innan idén fick konkret form. Då tog Nils-Erik Berggren, konsulterande ingenjör i Sandviken, initiativet till en arbetsgrupp inom VVS-Tekniska föreningen.

Man började samla in äldre föremål, handlingar, litteratur etc, och år 1989 var tiden mogen att söka en lokal. Flera orter övervägdes och valet föll på Katrineholm. Det låg centralt, kommunen visade stort intresse och där fanns sedan gammalt VVS-utbildningar.

År 1990 bildades Stiftelsen Sveriges VVS-Museum med Katrineholms kommun och VVS-tekniska föreningen som stiftare. Tre år senare invigdes museets första utställning i Katrineholms Tekniska skolas entré, och året därpå kunde museet flytta in i sina nuvarande lokaler.

Invigningen 1994
Från invigningen den 12 oktober 1994.