Hem

Stiftelsen Sveriges VVS-Museum i årtal

1933
Sture Furhoff föreslog ett ”rörinstallationsverksamhetens museum och arkiv”.

1980
Nils-Erik Berggren tog upp frågan om bildande av ett VVS-Museum med VVS-Tekniska Föreningens styrelse.

1986
En museikommitté, bestående av Nils-Erik Berggren, Enno Abel, Olle Carlsson och Chris Jacobsen, bildades.

1990
VVS-tekniska föreningen och Katrineholms kommun bildade stiftelsen Sveriges VVS-Museum.
Chris Jacobsen valdes till stiftelsens förste ordförande.

1993
Museet öppnade i blygsam skala i Katrineholms Tekniska skolas entré.

1994
Museet flyttade till nya lokaler på Gjuterigatan i Katrineholm.

1996
Sören Olsson valdes till museets andre ordförande.

1998
Museets lokaler utökades med konferensrum, temasal, cafeteria och bibliotek.

2002
Museet nominerades till Näringslivets tävling ”Bästa kultursponsring”.

2003
Kjell Argelius valdes till stiftelsens tredje ordförande.

2004
Mer än 1600 föremål fanns registrerade på museet.

2006
Carl-Göran Bergman valdes till stiftelsens fjärde ordförande.

2010
Rolf Kling valdes till stiftelsens femte ordförande.

« tillbaka