Sanitet

Avancerade system för vattenförsörjning och tillverkning av rör av både trä, sten, keramik och metall har funnits sedan antiken.

I Sverige är ledningssystem av trä kända sedan medeltiden.

Pumpar, så kallade "hydrauliska vädurar".

Kommunala vattensystem började byggas upp först i slutet av 1800-talet. Vatten hämtades förr med hink. Slaskvatten kastades rakt ut i det fria. På slotten och de stora herrgårdarna fick tjänare ta hand om detta.

Vattenklosetter och badrum blev vanliga i storstäderna på 1930-talet, men på landsbygden först på 1950-talet.

Den kraftiga befolkningskoncentrationen till städerna och införandet av vattenklosetter under början av 1900-talet drev fram utbyggnaden av avloppssystem och reningsverk.