Scanna bilder

Gör så här:
Scanna bilden - om du har möjlighet i format tiff, i andra hand jpeg.
Ange följande: Avsändare och fotograf, om det är känt. Ange också följande uppgifter om det är känt: vad bilden föreställer, plats, årtal och datum, vilka som är med på bilden, vad som händer, VVS-företag, etc.