Skänka bilder

Gör så här:
Förpacka bilden väl. Sänd den i rekommenderat brev till Sveriges VVS Museum.
Bifoga uppgifter:
Avsändare och fotograf, om det är känt. Ange också följande uppgifter om det är känt: vad bilden föreställer, plats, årtal och datum, vilka som är med på bilden, vad som händer, VVS-företag, etc.