Hem

 

Tillfälliga utställningar

Bilder från Sveriges VVS-Museums utställning på Nordbygg, "En kilowattimme"
En kilowattimme av olika historiska och nutida bränslen, från ved, halm och ljung till koks, stenkol, antracit och pellets.

Utställningen producerades av Göran Stålbom och Virserums konsthall.
Den har varit på Nordbygg, AP Fastigheters huvudkontor.


HÖRNET

Produktutställning i VVS-museet.

Företagare har nu möjlighet att ställa ut och visa upp sina nya produkter i VVS-museets lokaler i Katrineholm.
Ytan till förfogande är ca 24 kvm.
Ta chansen och förena det nya med det gamla.

Kontakta oss på tel 0150-14980, för mer information, eller via mail, stiftelsen.vvs.museum@telia.com