Hem

 

Museets teknikhistoriska råd

Staffan Hansson, professor teknikhistoria
Luleå tekniska universitet

Roger Qvarsell, professor idéhistoria
Linköpings universitet

Peter von Knorring, professor restaureringskonst
Kungliga konsthögskolan

Lennart Jagemar, docent installationsteknik
Chalmers Industriteknik - Energy Management