Hem

 

Vad vi gör

Enligt stadgarna har stiftelsen till ändamål att:
  • äga, vårda och förvalta egendomen som blivit stiftelsen anförtrodd,
  • hålla lokalerna tillgängliga för allmänheten samt för studerande, forskare och fackmän inom berörda branscher samt
  • att sprida kännedom om VVS-tekniken, dess historia och utveckling samt göra samlingar, seminarier och referensbibliotek till intresseväckande mål för besökarna.