Värme

Sedan urminnes tider har veden varit den huvudsakliga värmekällan. Man eldade oftast i öppna spisar för att få både värme och ljus. På grund av vedbrist utvecklades den mer energieffektiva kakelugnen. När billig lysfotogen kom under slutet av 1800-talet blev den ved- eller kokseldade järnspisen dominerande.

Under 1900-talet ökade användningen av vattenburna radiatorsystem snabbt. Från 1920-talet finns det i nästan alla nybyggda hus.

Olja för uppvärmning fick allt större betydelse vid slutet av 1940-talet och i modern tid, då i det närmaste 95 procent av befolkningen bor i tättbefolkade områden, har fjärrvärmeanläggningar byggts på många platser.


Eldning för ljus och värme.
   


Hypokaust, ett värmesystem som fanns redan
under antiken.