Hem

Värme

Ventilation

Sanitet

Ventilation

Från den enkla frånluftsanläggningen med självdrag i seklets början har utvecklingen gått mot dagens system med värme, kyla och återvinning. Allt detta styrs idag ofta med datorns hjälp och det ger oss en hög komfort.

Av alla tekniker inom VVS-området är det sannolikt styr- och övervakningstekniken tillsammans med ventilationstekniken som har haft den snabbaste utvecklingen.

Vindfångare för ventilation och kylning i Hyderabad, Pakistan.

Öppningsbara fönster har alltid varit en viktig metod för ventilation.

Fläktar slår igenom snabbt när man får tillgång till el.